Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://hjemmeside.lmengros.no  og www.Lmengros.no

LM Engros tar personvern og sikkerhet på alvor. Les mer om hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

 

PERSONVERNERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

 

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Faktura og leveringsadresse
  • Telefonnummer og epost adresse
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP adresse

 

Behandlingsansvarlig:

LM Engros ved daglig leder er behandlingsansvarlig for persondataene på vegne av virksomheten.

Kontaktinformasjon:

LM Engros
Foretaksnr 975844323
Flyplassveien 214
4055 Sola
Tlf 51651500 epost: post@Lmengros.no

Hva brukes personopplysningene til:

LM Engros har definert to ulike «regelsett» ved behandling av personopplysninger:

1. Der formål er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering, for eksempel ved å kunne kommunisere om leveranser, avvik og driftsmeldinger på SMS og epost. Her defineres hver enkelt henvendelse eller bestilling som et enkeltstående begrenset samtykke.
2. i markedsrelaterte tjenester som nyhetsbrev, informasjon om varemesser, kampanjetilbud og lignende kan samtykke når som helst gis, endres eller trekkes tilbake via av en personlig lenke inkludert i hver enkelt utsendelse.

Hvordan informasjon innhentes?

LM Engros samler inn opplysninger gjennom bl. a skjemaer på våre nettsider, bestillingskjemaer, ordresedler o.l. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.
Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

Hvordan slette opplysningene?

Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte oss

I henhold til gjeldene personopplysningslovgivning har du bl a rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg.

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at LM Engros ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.